Slyngrensningsanlæg

Slyngrensning - effektiv og ensartet rensning

Opnå store fordele ved at investerer i et slyngrensningsanlæg.
Hør mere omkring dine muligheder med et slyngrensningsanlæg.

Der findes mange forskellige typer af slyngrensere, men fælles for dem alle er: blæsemiddel, som regel stålkugler, slynges ud på emnerne via et slynghjul, som er drevet af en elmotor. Efter at kuglerne har renset emnet, føres det brugte blæsemiddel via en snegl til en kopelevator, op til en kaskade / vindsigte, hvor støv og glødeskaller bliver sorteret fra. Herefter føres det rensede blæsemiddel ned i en silo, hvor det er klar til at blive genanvendt.

Fordele ved slyngrensning

Opnå store fordele ved at skifte til en slyngrenser. Få yderligere information og inspiration hos en af vores dygtige sælgere på tlf. 64 40 11 22.

Blandt fordele kan bl.a. nævnes:

  • Energibesparende i forhold til traditionel sandblæsning
  • Mindre blæsemiddelforbrug
  • Hurtig, effektiv og ensartet rensning
  • Bedre arbejdsmiljø for operatøren
  • Øget produktivitet idet operatøren kan fortage sig andet arbejde under renseprocessen


Det er typisk 10 - 15 gange dyrere at sandblæse end at slyngrense.

God investering at udskifte til nyt slyngrenseanlæg

Udskiftning af ældre slyngrenseanlæg med nyt vil ofte meget hurtigt være en rentabel investering.

Der opnås blandt andet:

Større kapacitet ved relativt lille merforbrug af energi  
Forbedret rensekvalitet
Forbedret arbejdsmiljø

Vidste du?

At  en serviceaftale med Sonnimax gir’ dig besparelser allerede første dag?